نظر شما چیست؟
در بازی ها و ورزش های مختلف سرعت پاسخ(سرعت عکس العمل، سرعت حرکت) یکی از مسائل مهم به حساب آمده و کسی که در برابر محرک های خارجی سریعتر از خود پاسخ نشان دهد خواه ناخواه از بقیه موفق تر خواهد بود. در ورزش ها این محرک ها می توانند حرکت بار مخالف، صدای تپانچه، نور یا روشنایی، حرکت توپ و... باشد. اهمیت این موضوع زمانی جلوه می کند که در زمین مسابقه ناظر رقابت ورزشکاران باشیم و آن موقع ببینیم که ورزشکاری با چند عدم اختلاف در عکس العمل و یا حرکت، بر رقیب خود برتری می جوید.
کنگره :
‭GV341‬‭/ع8 1393‬
دیویی :
‭613/71‬
کتابشناسی ملی :
3744074
شابک :
978-600-7333-21
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
118

کتاب های مشابه عکس العمل و بهبود رکورد های ورزشی