امتیاز
5 / 3.6
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,080

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یکی از وظایف دندانپزشکان و کارکنان دندانپزشکی این است که با در نظر گرفتن راهکارهایی صحیح و متناسب با محیط دندانپزشکی سعی در پیشگیری و کنترل عفونت نموده و از این طریق به سلامت جامعه خود کمک کنند. برای انجام این مهم ابتدا باید وسایل حفاظت شخصی مجهز باشند..
صفحات کتاب :
178
کنگره :
‫‬‭RK681‫‭/ع2‮الف‬2 1391
دیویی :
‫‬‮‭617/60028
کتابشناسی ملی :
2677279
شابک :
‭978-600-6252-17-9‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ابزار و تجهیزات دندانپزشکی