نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ایمپلنت دندانی وسیله ای است که در داخل یا بر روی استخوان فک(ماگزیلا یا
مندیبل) جهت تأمین ساپورت ساختار پروتزی قرار می گیرد. این ساختار پروتز میتواند
یک دندان، چند دندان و یا تمام دندان ها(به عنوان مثال دنچر)را شامل شود.
به کارگیری چنین وسائلی جهت جایگزینی دندان های از دست رفته به زمان های
بسیار قدیم بر می گردد. یافته های باستان شناسی نشان داده است که مصریان باستان
و تمدن های جنوب آمریکا جهت جایگزینی دندان های از دست رفته از عاج های دست
ساز و یا مشتقات چوب استفاده می کردند.
صفحات کتاب :
213
کنگره :
‫‬‭RK667 /ک2‫‬‭د2 1390
دیویی :
‫‬‭617/692
کتابشناسی ملی :
2243767
شابک :
978-600-92033-8-3 :‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه پرستاران و ایمپلنت های دندانی