کتاب آنچه معلمان نیاز دارند درباره دانش آموزان ناتوان ذهنی بدانند pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
32,000
نظر شما چیست؟
پیدایش تغییرات آموزشی همه جانبه در معلمان مدارس عادی که به میزان بیشتری نسبت به گذشته در تطابق دانش آموزان با طیف گسترده ای از ناتوانی ها درگیر می باشند،دیده می شود، به همین دلیل همه معلمان مدارس عادی نیاز به کسب یک دانش کاری خوب از ماهیت ناتوانی ها و تاثیرات احتمالی آن ها روی یادگیری و پیشرفت دارند....
صفحات کتاب :
149
کنگره :
LC4065‬‭/و5آ8 1393‬
دیویی :
371/91‬
کتابشناسی ملی :
3348236
شابک :
978-600-6252-33-9
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه آنچه معلمان نیاز دارند درباره دانش آموزان ناتوان ذهنی بدانند