امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
نظر شما چیست؟
با ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم در زمینه ی بهداشت دهان و دندان از طریق آموزش روش های صحیح بهداشت و فرهنگ سازی در این زمینه و همچنین جلب مشارکت آن ها، می توان نگرش، رفتار و عملکرد آنان را در رابطه با سلامت دهان و دندان تغییر داد و با این افزایش آگاهی که منجر به تغییر نگرش ها، باورها و در نهایت ایجاد الگوهای صحیح رفتارهای بهداشتی می شود، قدم مؤثری در تأمین سلامتی جامعه برداشت.
صفحات کتاب :
66
کنگره :
‫‬‮‭RK61‫‬‮‭/‮الف‬2‮الف‬7 1392
دیویی :
‫‬‮‭617/601
کتابشناسی ملی :
3417349
شابک :
978-600-92033-1-4
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه الفبای بهداشت دهان و دندان