امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 31,000
نظر شما چیست؟
سلول های موجودات علی رغم این که با یکدیگر تفاوت های بسیار دارند؛ اما در داشتن مولکول هایی که خصوصیات وراثتی را حفظ و منتقل می کنند یا همان DNA مشابه هستند. در بسیاری از مطالعات تجربی بر روی موجودات و سلول ها نیاز به جداسازی و خالص سازی DNA می باشد...
صفحات کتاب :
191
کنگره :
QP606‭‬ ‭/و2‫‬‮‭و215 1392
دیویی :
574/873282
کتابشناسی ملی :
3019167
شابک :
978-600-6252-25-4
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه الفبای PCR (واکنش زنجیره ای پلی مراز)