کتاب ترور ماتیاس pdf

پنج روایت از ترور ماتیاس اشتیف‌ برگر

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
24,000
نظر شما چیست؟
کتابی که در دست دارید، شامل پنج داستان کوتاه مستقل از یکدیگر است که تمام داستان ها در پایان به یکدیگر گره می خورد.
علت نامگذاری «رمان خوشه ای» برای کتاب این است که داستان دوم به نوعی با وقایع داستان اول گره خورده و داستان چهارم تابع داستان سوم می باشد و تنها در داستان پنجم است که همه ماجراهای این مجموعه با یکدیگر ارتباط خواهند یافت و مانند یک خوشه، گرد ساقه اصلی را در بر می گیرند.
در این کتاب عضوی از اعضای یک شبکه ی جاسوسی مأموریت می یابد تا فعال صلح طلبی را در پاریس ترور نماید. ابعاد این ترور چه بود؟ چه کسانی پشت پرده، این ترور را ترتیب داده بودند؟ نقش نهضت مقاومت فرانسه در این ترور چه بود؟ آیا واقعا سازمان جاسوسی آلمان این ترور را برنامه ریزی نموده بود؟
صفحات کتاب :
120
کنگره :
PIR8354‭ /ش7‫‬‮‭ت4 1393
دیویی :
8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3442915‬
شابک :
978-964-8310-90-0
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه ترور ماتیاس