امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سرمایه گذاری در بورس مزایای اقتصادی فراوانی در بعد اقتصاد کلان و خرد هر کشوری دارد تا جایی که کشورهای پیشرفته حتی جزیی ترین اقلام مصرفی جامعه را نیز از طریق بورس معامله می کننند که دلایل خاص خود را دارد، دلایلی از قبیل کاهش رشد تورم، ثبات قیمت، ایجاد کانون مرجع برای قیمت ها، جذب هدف مندی سرمایه های کوچک، کنترل نقدینگی جامعه، تأمین سرمایه برای صنایع بزرگ و در کل رشد و پویایی اقتصاد.
اما مطمئناً برای شما هم این چیزها خیلی مهم نیست و مسأله ی مهم این است که بدانید آیا سرمایه گذاری در بورس سودآوری مالی برایتان دارد یا نه؟
کتابشناسی ملی :
3792980
شابک :
‫‭978-964-8051-91-9‬‭‬
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
173

کتاب های مشابه بورس، آری یا نه؟