کتاب آموزش اصول روان خوانی قرآن کریم در هفت جلسه pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,000
نظر شما چیست؟
روان خوانی قرآن، از گذشته مورد توجه مسلمانان بوده و هست، به همین منظور از ابتدای اسلام تا به امروز، قاریانی پدید آمدند و در این امر سرآمد دیگران شدند. آنچه پیش روست حاصل تلاش چند سال تدریس اصول روان خوانی قرآن کریم است.
صفحات کتاب :
76
کنگره :
‫‭BP74/5‫‭/س85آ8 1392
دیویی :
‫‭297/15107
کتابشناسی ملی :
3253328
شابک :
978-964-8310-85-6
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه آموزش اصول روان خوانی قرآن کریم در هفت جلسه