کتاب وصیت نامه الهی-سیاسی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) pdf

امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
مقام معظم رهبری:
اگر امام نیست، خدای او، راه او، رهنمود های او و انگشت نورانی اشاره های او که ما را به راه راست هدایت می کرد، هست و مهم این است که ما کار بزرگ امام را بشناسیم و قدر بدانیم.

امام خمینی نگارش وصیتنامۀ سیاسی الهی خویش را که در حقیقت پیام جاوید ایشان و خلاصۀ همه وصایا و پیام های زندگی پربرکتشان می‏ باشد در تاریخ 26 بهمن 1361 به پایان رسانده و نسخه ‏ای از آن را طی پیامی به تاریخ 22 تیرماه 1362 به صورت لاک و مهر شده نزد خبرگان اولین دورۀ مجلس خبرگان رهبری به امانت سپردند.
امام خمینی در سال های بعد، وصیتنامه را مورد بازبینی قرار داده و با انجام تغییراتی در آن، دو نسخه از متن اصلاحی را که بر روی پاکات آن ها به خط ایشان نوشته شده است:
« متن وصیتنامۀ سیاسی الهی اینجانب جهت نگهداری در مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی» برای تحویل به مراکز مذکور به نمایندگان خویش سپردند.
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
80
کنگره :
‫DSR1574‭‬ ‭/و6‫‬‮‭‭1390‮الف
دیویی :
‫‭955/0842
کتابشناسی ملی :
2343974
شابک :
978-964-202-157-4

کتاب های مشابه وصیت نامه الهی-سیاسی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)