کتاب کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران pdf

کار با گروه و کار با جامعه

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
40,000
نظر شما چیست؟
جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی است که به صورت آگاهانه و با انتخاب و یا ناآگاهانه و بدون انتخاب برای زیستن در نظر گرفته ایم. حال اگر سعادت همیشگی بخواهیم، مطمئناً نصیب ما همان خواهد شد و اگر عکس آن را که شکل بد زندگی می باشد برگزینیم، سهم ما، همان خواهد بود. اعتقاد بر آن داریم که ایمان زیربنای موفقیت است. عقایدی که به آنها ایمان داریم، برداشت های سازمان یافته خاصی است که آنها را احساس و درک می کنیم. این که زندگی را چگونه نگاه کنیم و به چه ترتیب زندگی کنیم، ایمان است که نیروهای مغزی ما را به کار می اندازد یا از فعالیت بازمی دارد.
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
224
کنگره :
‫‬‮‭‭HV40/8 /‮الف‬9‬‫‬‮‭ر9 1390
دیویی :
‫‬‮‭361/30955
کتابشناسی ملی :
2502698
شابک :
‫978-600-5413-58-8

کتاب های مشابه کاربرد مددکاری گروهی جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران