امتیاز
5 / 4.2
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,600

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در کشورهای پیشرفته دنیا، به کارهای پژوهشی نگاه ویژه ای می شود و روی همین اصل است که هزینه های پروژه ها منطقی است.

متأسفانه در ایران روی این اصل و پیشگیری از رخدادهای ناگوار سرمایه گذاری لازم انجام نمی شود. بسیار ما پروژه هائی در کشورمان دیده ایم که به شکستگی سدها، نشست ساختمانهای سنگین، آبدهی بندها و بسیاری هدر رفت سرمایه پروژه های عمرانی منتهی شده.

زمین شناسی مهندسی علمی است که به پژوهش و واکاوی زمین می پردازد که قرار است روی آن پروژه های عمرانی انجام شود.
صفحات کتاب :
488
کنگره :
TA705‫‮‬‭‭/ح2ز8 1390
دیویی :
624/151
کتابشناسی ملی :
2429258
شابک :
978-600-92621-0-6‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه زمین شناسی مهندسی