امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر مجموعه ایست از سه داستان منفک از هم. محور هر سه داستان خواسته ها. نیازها. ناکامی ها و فداکاری هایی است که همواره زنان به عنوان شالوده های زندگی اجتماعی. خانوادگی در ادوار مختلف چه در جوامع مدرن و چه در جوامع سنتی با آن مواجه بوده اند...
صفحات کتاب :
96
کنگره :
‫‭‭‭‭‭‭‭‭‫PIR8223‭‬ ‭/ن647‫‬‭‬‭ب2 1389
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/6208‬‬
کتابشناسی ملی :
1899013
شابک :
978-964-7722-88-9
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه باورم کن تا باشم