امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,500
نظر شما چیست؟
مقام معظم رهبری حفظه الله در جمع مردم خونگرم چالوس و نوشهر در ارتباط با ضرورت وجود بصیرت می فرمایند:
بصیرت قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است به گونه ای که اگر کسی این قطب نما را نداشت و نقشه خوانی بلد نبود ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند. اگر بصیرت نباشد٬ انسان حتی با نیت خوب ممکن است گمراه شود و در راه بد قدم بگذارد.

پیامبران با شناخت، آگاهی و ایمانی که به هدف دارند، برای ارشاد مردم به پا می خیزند؛ ازاین رو، در راه رسیدن به هدف خود استوارند؛ همانند کوهی برابر ناملایمات و نادانی ها می ایستند و کوچک ترین تردیدی ندارند.
در مقابل، دلیل مخالفت امّت ها با پیامبران و اهداف نورانی شان، ناآگاهی و نداشتن بینش صحیح بوده است. همواره انبیا از نادانی امّت ها رنج می بردند. این نادانی به اندازه ای بود که سران کفر و شرک به آسانی، مردم را فریب می دادند و ایشان را به مقابله با پیامبران وامی داشتند.

در طول تاریخ، علّت هر فساد و اختلاف که نسل ها را تباه و آبادانی ها را ویران کرده، پیروی ملّت ها از گمراهان بوده است. ازاین رو، گرفتارشدن انسان ها در دام مستکبران و تباه شدنشان از نادانی و ناآگاهی شان ناشی می شود که سرچشمة این ناآگاهی و نادانی، نداشتن بینش صحیح (یعنی بی بصیرتی) است.
صفحات کتاب :
148
کنگره :
‫‬‭BP286/2‫‬‭/ر34ب6 1392
دیویی :
‫‬‭297/83
کتابشناسی ملی :
2945678
شابک :
978-964-202-202-1
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه بصیرت نیاز همیشگی