امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
20,000
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
23,500
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب صوتی سراسر پنجره

کتاب صوتی سراسر پنجره، مجموعه داستان‌های منتخب جایزه ادبی طهران است. کتاب سراسر پنجره مجموعه آثار چندین نویسنده است. این کتاب شامل ۱۹ داستان منتخب از ۱۵ نویسنده جوان است که در نخستین دوره جایزه طهران از مهرماه ۱۳۸۷ تا اسفند همان سال شرکت کردند. در انتخاب این آثار سعی شده تا آثاری متفاوت و هم سطح انتخاب شوند.

گزیده کتاب صوتی سراسر پنجره

تنگ شیشه ای از دستش رها شد، زمین خورد و شکست.خاک از طعم سرد سرکه سیاه شد. با دستی بر دماغ فرارکرد؛ پابرهنه.مادر جیغی کشید و فحشی بدرقه پاهای برهنه او نمود.دوقطره خون سرخ کنار تکه شکسته تنگ در زمین فرو می رفت.خاک گرم و نرم کوچه زیر قدم های تند و پی درپی او به هوا برمی خاست و ردی از غبار اورا تعقیب می کرد.

صفحات کتاب :
86
کنگره :
‫‭‭‭‭PIR4249‫‭‭‭/ج22 1387
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/6208
کتابشناسی ملی :
2485880
شابک :
978-600-175-232-2
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2404-9

کتاب های مشابه سراسر پنجره