امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
7,800

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
گرچه کاربرد علمی مباحث این کتاب در حوزه تصمیم گیری مدیران اجرایی است، لیکن از جهت درک پیچیدگی مسائل اجرایی در حوزه فعالیت های فرهنگی برای همه دانشجویان، اساتید، مربیان، خبرنگاران، برنامه سازان رسانه و صاحب نظرانی که در عرصه فرهنگ و فرهنگ سازی تلاش می کنند مفید خواهد بود.
صفحات کتاب :
184
کنگره :
‫‭‭DSR1586‫‭/ب87م6 1389
دیویی :
‫‭‭955/084
کتابشناسی ملی :
1945519
شابک :
978-964-506-925-2
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03--2406-3

کتاب های مشابه معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی