امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 50,000
نظر شما چیست؟
زمانیکه به اصطلاح مدیریت پسوند اسلامی یا قرآنی اضافه شود دلالت بر این خواهدکردکه منظور اداره کردن یک جامعه یاسازمان براساس اهداف و ارزش ها و اصول و مبادی است که شریعت اسلام مشخص نموده است. به گفته یکی از صاحب نظران" اسلام دارای نظام ارزشی عمیق،گسترده ومنسجمی است که مدیریت مدیران مسلمان را تحت تاثیر قرارمی دهد، در روشهای عملی آنها اثرمیگذارد و به حرکت آنها جهت می دهد. معنای مدیریت اسلامی نیز همین است ، بنابراین مدیریت قرآنی یعنی مدیریتی مبتنی برآموزه های قرآنی، نحوه ای از اداره کردن که تحقق بخش آرمانهای قرآن در زمینه هدف از آفرینش انسان باشد . مدیریتی که در وهله اول در اهداف و در مرتبه دوم در راه کارهای رسیدن به آن اهداف ارزش های الهی لحاظ شده باشد .
شابک :
978-964-477-340-2‬
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
140
کنگره :
BP232/67‫‬‭‭/م33م4 1386
دیویی :
297/658
کتابشناسی ملی :
1229444

کتاب های مشابه مدیریت قرآنی