امتیاز
5 / 4.3
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
زیبایی در سادگی ما است، این یک اصل مطلق و قابل قبولی در جذابیت وجود و معنای ارتباطی خانوادگی و اجتماعی ما می باشد.
هیچ اصل و اصول دیگری وجود ندارد که به اندازه ی سادگی و اصیل بودن کلام و وضع ظاهری انسان، به زیبایی و جذابیت او کمک نماید.
جذابیت پدیده ای است که از درون انسان خود نمایی می کند و بر عناصر ارتباطی او نقش آفرینی دارد.
واقعیت وجود انسان در افتخار و شکوفایی اصالت و طبیعت ذاتی او نهفته است، اضافه و کم کردن اسباب چهره و جسم و یا هر چیزی که به نوعی در معنای اصیل بودن ما نقش آفرینی نمایند. از عناصر جذابیت و زیبایی مان می کاهند و ما را متاثر، عصبی و درنهایت به ورطه افسردگی می کشانند.
صفحات کتاب :
119
کنگره :
‫BF637‭‬ ‭/‮الف‬4‫‭ح5 1388
دیویی :
‫‭153/6
کتابشناسی ملی :
1690540
شابک :
978-964-235-020-9
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه چگونه جذاب شویم