امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
40,000
نظر شما چیست؟
روحانیت شیعه برخلاف رهبران مذهبی سایر مذاهب، یک نهاد مستقل، و یک قدرت ملی است و همواره در کنار مردم و به سود آنان بر ضد حکمرانان ظالم قیام کرده است آنان در تمام مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری نقش رهبری و هدایت عامه را داشته اند. جنبش تنباکو، نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران در دوران معاصر با رهبری و هدایت روحانیون شیعه به پیروزی رسیده است..
صفحات کتاب :
123
کتابشناسی ملی :
1223869
شابک :
978-964-477-396-9
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه مفاخر این سرزمین