امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,850
نظر شما چیست؟
کتاب باد برگ ها را سمت دره ها می برد نوشته علی الله سلیمی است . این کتاب برگزیده دومین دوره جایزه ادبی یوسف درمسابقه سراسری داستان کوتاه دفاع مقدس است .
این کتاب شامل 8 داستان کوتاه است .مضمون داستان ها جنگ ایران وعراق است و کسانی داستان ها را روایت می کنند که خود در جبهه حضور داشته اند . داستان اول با عنوان « در مسیر پرواز مرغان دریایی » داستان مردی عراقی است به نام کامل عبدالله که در کار تفحص به نیروهای ایرانی کمک می کند . نیروهای ایرانی در خاک عراق درکنار اسکله ای مشغول تفحص شهدا هستند و کامل عبدالله کمک زیادی به آن ها می کند .بعد از زمدتی کامل عبدالله ناپدید می شود و ...
داستان دوم با عنوان « همان ارتفاع همیشگی » داستان مرد رزمنده ای است که خاطرات زمان دفاعش را برای همسرش تعریف می کند که در دیده بانی نگهبانی می داده و خاطرات قطع کردن دکل ها و ...
داستان سوم با عنوان « باد برگ ها را سمت دره ها می برد» هم داستان جانبازی است که خاطرات دوران دفاعش را به یاد می آورد .
داستان های بعدی هم شامل خاطرات زیبا و خواندنی است که نشان از استقامت و پایداری رزمندگان در جبهه ها را دارد و در هر داستان به یک موضوع و موقعیتی پرداخته می شود و هر راوی جنگ را از زاویه ای تعریف می کند.
صفحات کتاب :
58
شابک دیجیتال :
978-600-03-1926-7

کتاب های مشابه باد برگ ها را سمت دره ها می برد