امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
در عصری که نظریه پردازان معتقدند قرن 21 میدان نبرد اندیشه ها، فناوری و برنامه ریزی اصولی است، ضرورت فعالیت های علمی- ورزشی، حرکتی اساسی به شمار می رود. آنچه از فوتبال دیده می شود، ظاهری ساده با ورایی پیچیده است. امروزه فوتبال از سطح صنعت نیز گذشته و به میدان رقابت علمی و عملی تبدیل شده است. دست یابی به رشد و تعالی در ابعاد مختلف، مستلزم استفاده ی مطلوب از نتایج پژوهش های علمی و مطالعاتی و برنامه های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با فوتبال است. آنچه در این کتاب به آن پرداخته شده است، ارائه ی مباحثی است که در چند سال اخیر، به اهمیت آن پی برده شده است و می توان آن را از موارد مؤثر در شکست ها و پیروزی ها دانست.
دیویی :
‫‬‭796/334
کتابشناسی ملی :
2332503
شابک :
978-600-136-057-2
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
114
کنگره :
‫‬‭GV943‫‬‭/م7ف9 1390

کتاب های مشابه فوتبال نوین