امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر، مجموعه ای از پنجاه و نُه خاطره از اقشار مختلف جامعه دربارة جنبش سبز و وقایع انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 است.

بعد از سخنرانی آقا؛ روز شنبه صبح، یکی از بچه های جنگ گفت: «کجایی؟ برو بچه ها رو بیار، باید بریم تهران.»

چند تا از بچه های زبر و زرنگ و نترس را دیدم. آماده شدیم،. رفتیم پایگاه مقداد تهران. گفته بودند احتمالاً بعد از سخنرانی آقا که دیروز بوده، امروز تهران شلوغ می شود. فقط شما مردم را پراکنده کنید، نگذارید جمع شوند.

چهل- پنجاه تا موتور داشتیم. سوار موتورها شدیم، دو تَرک رفتیم. نزدیک پایگاه مقداد پلی بود، همان جا آشوبگرها گاز اشک آور زدند. سرفه ام گرفت. عطسه پشت عطسه. آن ها مجهز بودند. زود از زیر پل زدیم بیرون. بعد اکیپ تقسیم شد به گروه های سیزده - چهارده نفره. تعداد نفراتمان کم بود...
صفحات کتاب :
107

کتاب های مشابه خرابکار اجاره ای