امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,000
نظر شما چیست؟
وجه تمایز انسان با سایر موجودات فضیلت و امکان تعقل و تفکر اوست و مخاطب کلام الهی نیز عقل بشر است که باید با تفکر فهم کند و حق و باطل را از یکدیگر تمیز دهد. قرآن کریم سخن خداوند است که برای هدایت بشر از طریق وحی به پیامبر نازل و به مردم ابلاغ شد. این کلام کاملاً روشن و مفهوم است اما بدون اتکاء به بیان روشن رسمی و الهی آن، در معرض سوءبرداشت است و گمراهان گمراه گر با تکیه بر آیات متشابه آن به فتنه انگیزی در میان امت می پردازند. ازاین رو ، در تفسیر و تبیین آن باید به راسخان علم که به حقایق معانی آن اشراف دارند رجوع کرد.
کتابشناسی ملی :
3281598‬
شابک :
978-964-12-0587-6
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
274
کنگره :
BP65/4‫‭/ع9م2 1392
دیویی :
297/159

کتاب های مشابه مبانی فهم کلام خدا