کتاب توطئه قتل هیتلر pdf

بررسی کودتای ۲۰ جولای و معرفی عوامل مرتبط با آن

امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
33,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اگر دیوانه به کدخدایی برسد ...
خوردن از جام خون سیر یناپذیر است و عطش قدرت پای ان ناپذیر، که هر عملی را ب هواسطة هدفی به ظاهر زیبا انجام م یدهند و این گونه افراد برای مردم عامی تجلی خداون دگونه دارند. هر وقت گازی بر برش های تاریخ م یزنیم مزة خون را در زیر زبانمان حس میک‌نیم، انسان هایی که در زمان خود اعمالی انجام داد هاند که شرم را بر قلم و سیاهی را بر چهرة روزگار نشانده اند، ولی زمان خود قاضی است و حکمش عدالت مطلق است.
آتیلا ها و هیتلرهای زیادی را روزگار به خود دیده است؛ اما همیشه افراد راستینی بوده اند که تلاش کرد هاند سدی بر این سیل سیاهی باشند و آزاد اندیشی و همنو عگرایی را زنده نگهدارند.
شابک :
1- 02 - 7633 - 600 - 978
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
264
کنگره :
‫‬‭DD256/3‫‬‭/ع5ت9 1394
دیویی :
‫‬‭833/914‭‮‬
کتابشناسی ملی :
3780529

کتاب های مشابه توطئه قتل هیتلر