کتاب فنون سخنوری و خطابه در ارتباطات اجتماعی pdf

امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
من باور دارم که:
برای تسخیر کردن دل های دیگران و ایجاد شوق و حرارت ددر وجود آنها، دهنی آگاه و خردمند لازم است.محتوای ارزشمند ای کتاب، عناصر اصلی و اساسی را برای اجرای یک سخنرانی و خطابه مسحور کننده به ارمغان می آورد...
صفحات کتاب :
141
کنگره :
‫PN4129‭‬ ‭/ف2‫‬‭ح5 1390
دیویی :
‫‭808/51
کتابشناسی ملی :
2157761
شابک :
978-964-235-102-2
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه فنون سخنوری و خطابه در ارتباطات اجتماعی