امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,500
نظر شما چیست؟
این اثر که به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالله موحدی (عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان) نگاشته شده، به عنوان یکی از واحدهای درسی دانشگاه تدریس می گردد.

در مقدمه این کتاب می خوانیم:
دانش هایی که در حوزه اسلام بالیده و به دنبال آن فرهنگ و تمدن دیرپای اسلامی سامان گرفت و به اوج شکوفایی خود رسید. همه ریشه در آموزه ها و یادآوری های فطرت نهاد این آئین پاک داشت.

بزرگی در این باره گفته است:
چون یک علوم را نظر کنین ببینیم قرآن سبب آن گردید. در آغاز اسلام، علم مسلمانان فقط فراگرفتن قرآن بود و الفاظ و معانی آن را از اصحاب و تابعین یاد می گرفتند و چون الفاظ آن را کلام خدا می دانستند به حفظ کردن کلمه به کلمه آن می کوشیدند و علم قرائت پدید آمد. آنگاه برای حفظ آن از خطای در اعراب و بنا و صحت اعتدال، صرف و نحو تدوین شده و تدوین این دو علم بی تتبع لغت و قواعد ادبی دیگر میسر نبود. آنگاه برای دریافتن فصاحت و بلاغت قرآن، علم معانی و بیان پیدا شد. و برای دانستن تفسیر و معانی این کتاب کریم به اکثر علوم نیازمند گشتند چون تاریخ، هیئت و کلام و امثال آن تا آیات قرآن را تفسیر کنند و چون قرآن به متابعت رسول اطاعت او امر فرموده بود، محتاج به ضبط کلام او گشتند و به تدوین احادیث آن حضرت پرداختند و در صدد جمع گفتار او بر آمدند و برای آنکه حدیث دروغ را از راست تشخیص دهند ناچار گشتند...
صفحات کتاب :
200
کنگره :
BP84/8‫‬‮‭/م8ت2 1389
دیویی :
297/153
کتابشناسی ملی :
2073195
شابک :
978-964-202-128-4‬‬‬
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه تاثیر قرآن در پیدایش علوم ادبی