امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
بریدم و دویدم
یک بازی خوب از همین نویسنده برای بچه ها.
یک بازی پر از خنده و شور و شادی برای همه ی بچه های دبستانی، دختر و پسر.
زمین بازی، حیاط دبستان و یا هر محیط باز مثل دشت و صحرا که جایی برای دویدن داشته باشد.
پس کتاب «بریدم و دویدم» را بخوان و بازی کن.
دیویی :
297/482‫‭‮الف‬973ر1392
کتابشناسی ملی :
2879759
شابک :
‫‬‭978-964-8310-70-2
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
30

کتاب های مشابه راه و سنگ