کتاب فتح قله های بزرگ کسب و کار (جلد اول) pdf

ماجراهای جسارت ، نوآوری ، خلاقیت

امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
هیچگاه و در هیچ عصری این همه بسترهای شکوفایی اقتصادی و تکنولوژیکی فوق العاده برای اوج گرفتن انسان در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، تجلی نیافته است . بزرگ ترین اشتباه این است که گمان کنیم در دنیای محدودی زندگی می کنیم و تنها تعداد معدودی از افراد خاص می توانند موفق، مرفه و خوشبخت زندگی کنند.
موفقیت، نه تنها برای هر کس امکان پذیر است ، بلکه آنچنان بسترهای انگیزشی، علمی ، فنی ، فرهنگی و اقتصادی در این عصر به شکوفایی رسیده است که در هیچ دوره ای این چنین آهنگ پویایی ، تعامل و همکاری در میان عرصه های اجتماعی و اقتصادی به چشم نمی خورد . به همین دلیل هر فردی وظیفه سنگینی بردوش دارد تا از شرایط فوق العاده ی موجود بهره برداری های لازم را برای ایجاد تفاوت و تغییرات برجسته استفاده کند .
صفحات کتاب :
103
کنگره :
HB615‫‭/ع85ف2 1390
دیویی :
338/04
کتابشناسی ملی :
2476384
شابک :
978-964-235-145-9‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه فتح قله های بزرگ کسب و کار (جلد اول)