امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روزی موضوع بحث ما، پیوندهای نماز بود و تعدادی از این پیوند ها را که پیشتر یادداشت کرده بودم گفتم و تعدادی را هم دوستان در آن جلسه گفتند. متوجه شدیم که گویا نماز یک نقشه جامع اسلامی است که با همه چیز پیوند خورده است.
گویا طراح و مهندس نماز همه چیز را در نظر گرفته و نماز را به گونه ای طراحی کرده که حتی برای بنده که نیم قرن در لباس روحانیت و در حوزه ها و دانشگاه ها و جامعه و صدا و سیما بوده ام، تازگی داشت و لذا این پیوندها را مجدداً بازبینی و تکمیل نموده و برای چاپ آماده کردم...
صفحات کتاب :
144
کنگره :
‫‭BP186‫‭/ق4پ9 1390
دیویی :
‫‭297/353‬
کتابشناسی ملی :
2448184
شابک :
‫‭978-600-5421-27-9‬‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه پیوندهای نماز