امتیاز
5 / 2.8
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
150,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
استیوِن اِدْوین کینْگ به سال 1947 میلادی در پورْتْ‏لَندِ مِیْن دیده به جهان گشود. او دومین فرزند پسر دانِلْد و نِلی روت پیلْسْبِری کینگ است.
استیون به‏ گونه ‏ای غیرمنتظره دیده به‏ جهان گشود - در برابر حیرت همگان - چرا که مدت ‏ها پیش به مادرش گفته شده بود که دیگر هرگز صاحب فرزندی نخواهد شد. دانِلْد و نِلی کینگ - پدر و مادر استیون - اختلاف زیادی در زندگی مشترکشان داشتند.
روزی از روزها پدرش - فروشنده ی سیار لوازم الکترولوکس - به بهانه ی خرید پاکتی سیگار منزل را برای همیشه ترک کرد، و از آن پس استیون دیگر هرگز پدرش را ندید. پس از متارکه ی والدین استیون، سرپرستی او و برادر بزرگ ‏ترش دیوید به مادرش محول شد - دیوید فرزند خوانده ی خانواده ی کینگ بود. استیون هنوز نوپا بود که پدر و مادرش از یکدیگر جدا شدند...
صفحات کتاب :
624
کنگره :
‫PS3566 ‭/ی85‫‬‮‭م5 1386
دیویی :
‫‬‭‬‭813/54
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-47452
شابک :
9789647640527
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه مسیر سبز