امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 9,000
نظر شما چیست؟
یکی از موضوعات مهم در اندیشه بشری، نفس(روح) و چگونگی ارتباط آن با بدن مادی است. اهمیت این موضوع در مباحث مربوط به معاد و حضور در جهان آخرت دو چندان می شود. این کتاب با بررسی این موضوع به پرسش های زیر پاسخ می دهد:
1- ارتباط نفس(روح) با بدن در اصل پیدایش و بعد از آن چگونه است؟
2- آیا نفس (روح) بعد از مرگ باقی است؟ در صورت بقای آن، ارتباط آن با چه بدنی است و چگونه؟
3- آیا عالم ذر وجود داشته است؟ با فرض وجود،ارتباط نفس با بدن در آن عالم چگونه بوده است؟
4- شخصیت انسان با بدن چه ارتباطی دارد؟ آیا با از بین رفتن بدن، شخصیت انسان از بین می رود؟
کتابشناسی ملی :
3413037
شابک :
‭978-600-7044-02-5‬‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
585
کنگره :
‭BF168 /ف2‬‭ع2 1392‬
دیویی :
‭128/2‬

کتاب های مشابه رابطه نفس و بدن