امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
28,600
نظر شما چیست؟
از موارد مهمی که باید در تحویل و تبدیل متون مذهبی به متون دراماتیک مد نظر قرار گیرد، مقتضیات زمان و تحولاتی است که در شیوة زندگی جدید و نیز باورهای فکری انسان نو روی داده است. امروزه غربی ها در این زمینه با آزادی بیشتری عمل می کنند. عنصری که در آداپتاسیون های مدرن مورد توجه قرار می گیرد، تعمیم پذیری است؛ بدین معنا که سعی می شود بسیاری از رویدادها و مضامین باستانی که در قصص دینی به آن ها اشاره شده، در شکل جدید و با یافتن بدیل هایی در زندگی معاصر بشر قرن بیستم بازسازی شوند. نتیجة این ترفند رضایت بخش بوده؛ زیرا فاصلة مخاطب امروزی را با ...
کنگره :
‫‭BP88/9‭/‮الف‬4ت2 1391‬
دیویی :
‫‭297/159‬‬
کتابشناسی ملی :
2904800
شابک :
‫‭978-600-175-418-0‬‬‬
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2456-8
صفحات کتاب :
128

کتاب های مشابه تبدیل و تحول متن مذهبی به متن دراماتیک