امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 11,400
نظر شما چیست؟
اوستا با تصنیف مجموعة «روش تحقیق» بر آن است که بار مصطلحات را از دوش تحقیق بردارد و بیرون از پرده های جادویی و فریبای «الفاظ» حرمت «معانی» را عزیز دارد. او همواره از دو گروه می نالد؛ ادیبانی که دربند قوانین و دستور زبان (تلفظ کلمات)اند نه در اندیشة معانی و داعیه داران معانی که ترکیب موسیقی کلمات و تألیف هندسی الفاظ را به هیچ می گیرند، لیکن نه همین راهی از عالم صورت به معنی دارند، که یکسر از هر چه ادراک بیگانه اند و ناآشنا...
صفحات کتاب :
80
کنگره :
‫‬‭PIR7962‭‬ /و5‫‬‭د9 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬8/862
کتابشناسی ملی :
3128465
شابک :
‫‭978-600-175-477-7‬‬
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2457-5

کتاب های مشابه دیباچه ای بر روش تحقیق در منطق کلمات