امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
همیشه از این که متخصصان پوست نکات کافی برای چگونگی استفاده از داروها و کرمهای تجویزی را (که بسیار با اهمیت هم هست) به بیماران نمی گویند در عذاب بودم. شاید فکر می کنند که این وظیفه ی پزشک داروساز است که خصوصیات یک دارو را برای بیمار شرح بدهد. در حالی که داروسازان گرفتارتر از متخصصان پوست هستند و به سختی جواب سلام مراجعین را می دهند و در نظام بهداشت و درمان ایران وظیفه ی توجیه مصرف دارو به بیمار فقط در بخشنامه ها بر عهده ی داروسازان است و در عمل داروسازان معتقدند که پزشک با توجه به ...
صفحات کتاب :
103
کنگره :
‫‬‭RL87‫‬‭/ک5پ9 1389
دیویی :
‫‬‭646/726
کتابشناسی ملی :
2071217
شابک :
978-964-8880-27-4
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه پوست و زیبایی