کتاب پیامبران، معلمان بشر pdf

بعثت- معجزات- مشترکات انبیاء

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
کتاب اول: در بیان تاریخ ، احوال و صفات و معجزات و علوم و معارف مُقرّبان ساحت قرب حـضـرت ذوالجـلال، از انبیاءعِظام و اَوصیای کِرام و بعضی از بندگان شایسته خدای تعالی و احوال بعضی از پادشاهان که از زمان حضرت آدم تا قَریب به زمان بعثت حضرت خاتم الانبیاء بوده اند و در آن چند باب است .
بـاب اول: در بـیان امور و احوالی چند که در میان جمیع پیغمبران و اوصیای ایشان مشترک است و در آن چند فصل است .
کتابشناسی ملی :
3789061
شابک :
978-600-6065-92-2
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه پیامبران، معلمان بشر