کتاب آدم و حوا pdf

خلقت انسان، سرپیچی شیطان لعین، ازدواج و ازدیاد نسل

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
علامه محمدباقر مجلسی فرزند فقیه و مُحدّث معروف، مرحوم محمدتقی مجلسی، اهل اصفهان است (۱۰۳۷-۱۱۱۰ هـ. ق). زندگانی پرافتخار نامبرده، شایستة دقت و تحقیق بسیار می باشد.
تولّد بواسطة مواظبت و توسّل پدری متدیّن و از مادری پاکدامن، تربیت یافته با تعالیم اهل بیت علیهم السلام، تحصیلات عالیه و کسب مقام فقاهت و مرجعیت، کارنامة پربارِ تألیف و تحریر بسیاری از کتب معتبر، تسلّط به علوم متداوله و... نمونه ای از موارد متعدّد جهت تحقیق می باشد؛ ضمن اینکه عنوان «مُحَدِّث مورد اعتماد و وُثوق» در نزد مأخذشناسان و علمای بزرگ، بهترین دلیل اعتبار و سَندیّت اغلب کتب اوست...
صفحات کتاب :
137
کتابشناسی ملی :
3789061
شابک :
978-600-6065-92-2
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه آدم و حوا