امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
من بر این باورم که صدا، آوایی است پرانرژی و برگرفته از بطن زمان، طنین افکن و با معنا، بیانگر احساسات و عواطف انسانی در ارتباطات کلامی و درنهایت عصاره ای است برای هم زیستی و هم معنایی با دیگران در عطف زندگی مشترک و هم آوایی اجتماعی، و آهنگ صدا از کیفیت صوت کلام و طنین آن رنگ می گیرد و زیر و بم اش موجب جذابیت پیام می شود و زیبایی و صلح درون را درحقیقت وجود ایجاد می کند، و صوت خوب و آرامش بخش در کلام، اشتیاق را برای شنیدن سخن افراد پیرامون بر می انگیزد و درنهایت هم بستگی و پیوستگی را در زندگی خانوادگی و اجتماعی برقرار می کند، و زنجیره گفتار در مسیر ارتباطات کلامی، شخصیت ذاتی و درون اجتماعی ما را در برمی گیرد و معیارهای انسانی را که تعیین کننده ی رفتار آدمی در موفقیت و عدم موفقیت ما است، به ظهور می رساند.
درخط سیر مطالعه این کتاب بسیار مفید و ارزنده، شما با پاره ای از عبارات برجسته از نظر مفهومی به طور مکرر در قالب های گوناگون روبرو می شوید.
هدف از تکرار بعضی از این عناوین بسیار مفید، تاکید و برجسته کردن نکات ضروری برای ضبط در ذهن ها است.
صفحات کتاب :
123
کنگره :
‫‭‭P95‬‫‭‭‭/ح5ر9 1390‬
دیویی :
‭302/2242‬
کتابشناسی ملی :
2157846
شابک :
978-964-235-105-3
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه روان شناسی کلام در ادبیات گفتاری