امتیاز
5 / 4.8
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,400

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
گسترش روز افزون علم زبان شناسی در ایران همراه با اقبالی که به پژوهش های زبانی در سال های اخیر شده، نیاز پژوهشگران این رشته را به اصطلاحات و معادل های فارسی هرچه محسوس تر کرده است. کتاب حاضر حاصل کوشش دیگری است در راه گردآوری معادل های گوناگونی که مترجمان و مؤلفان زبان شناس ایرانی در برگرداندن اصطلاحات بیگانه به کار گرفته اند. در این راه آقای محمد علی ترابی پیشقدم بوده اند که در سال 1375 اقدام به گردآوری و چاپ مجموعه ای تحت عنوان فرهنگ زبان شناسان به کوشش آقای کورش صفوی منتشر شد. در سال های اخیر استادان و پژوهشگران و دیگر علاقمندان زبان شناسی کتب و مقالات زیادی در این زمینه تألیف و ترجمه کرده اند و معادل های فارسی گوناگونی را پیشنهاد نموده اند و در نوشته های خود بکار برده اند.
صفحات کتاب :
326
کتابشناسی ملی :
3766573
شابک :
978-964-426-139-8‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه واژه نامه زبان شناسی و علوم وابسته