کتاب قایق راندن به اقیانوس pdf

سفر مقام معظم رهبری به استان یزد

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
22,750
نظر شما چیست؟
در آشپزخانه، مادر بچه ها هنوز روسری و چادرنماز سفید و گل دار به سرش بود و صبحانه را برای همسرش آماده می کرد. دو تخم مرغ در کاسه کوچک زرد لعابی روی گاز می جوشیدند و به هم تنه می زدند. کف آشپزخانه، روی زیلوی خاکستری رنگ با حاشیه زیتونی، سفره پهن بود. زن با چابکی سفره را می چید. از وقت هایی بود که به شوهرش افتخار می کرد. از شیخ دعوت شده بود با رهبر همراه شود و سفرنامه ای ادبی بنویسد و ...
صفحات کتاب :
303
کنگره :
‫PIR8087‭‬ ‭/‮الف‬245‫‭ق2 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2227456
شابک :
978-600-175-098-4
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2471-1

کتاب های مشابه قایق راندن به اقیانوس