امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
گاهی خدا متنبّه می کند مؤمنی را که: من قسم خورده ام به ذات خودم که هرکس امیدی به جایی داشته باشد او را مأیوس کنم . و بیشتر پاپِی مؤمنین می شود چراکه آنهارا می خواهدآدم کند و تربیت کند و نخواسته که مؤمنین امیدی به غیر او داشته باشند و توجه به غیر او نمایند.
صفحات کتاب :
64
کنگره :
‫‬‭ BP219/2‫‭‮الف‬33ر4 1389
دیویی :
‫‬‭297/42
کتابشناسی ملی :
1339132
شابک :
1-02-6065-600- 978
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه رزق مقسوم