امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مهاجرت یکی از پدیده‌های اجتماعی عصر ماست که پیشینه‌ای بس طولانی در زندگی بشر داشته است. این روند، به دلایل مختلف و اشکال گوناگون، در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت رخ داده و اکنون نیز در جای جای جهان در جریان است. جهت این حرکات جمعیتی به طور کلّی به‌سوی مکان‌هایی است که رفاه، آرامش و آسایش نسبتاً بیشتری را به مهاجران نوید می‌دهد. از همین روست که کشورهای فقیرتر یا در حال توسعه، پیوسته بخشی از نیروی کار و اندیشه خود را سخاوتمندانه در اختیار کشورهای پیشرفته می‌گذارند و در نتیجه، هم خود دچار کمبود نیروی خلاق، اندیشمند و ماهر می‌شوند، و هم مهاجران به رغم دستیابی احتمالی به «زندگی بهتر» در سرزمین میزبان، ممکن است دچار سرگشتگی و پریشان‌حالی گردند. اینان در قبال به دست آوردن شرایط بهتر زندگی، ناگزیر هزینه‌هایی را هم می‌پردازند که از مهم‌ترین جنبه‌های آن، تحمل فشارهای فرهنگی، احساس غربت و رویارویی با بحران هویت است.
صفحات کتاب :
317
کنگره :
‫E184‭‬ ‭/‮الف‬9‫‬‭م4 1393
دیویی :
‫‬‭305/8915073
کتابشناسی ملی :
‫3724283‬
شابک :
‫‬‭978-964-426-783-3
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه زبان و مهاجرت