نظر شما چیست؟
کتابی از اسپینوزا در زمینه فلسفه سیاسی و الهیات است که در ۱۶۶۵ در وربورگ نوشته شد و در سال ۱۶۷۰ بدون نام منتشر شد (به دلیل ترس از محتوا). موضوع کتاب نقادی کتاب مقدس (به طور کلی الهیات) و سیاست است و بسیار جنجال برانگیز بوده وهست. جزو کتاب‌های ممنوعه ی زمان خود بودولی رسماً چهار سال بعد ممنوع شد. رساله الهی سیاسی، اثری بسیار مهم و تاثیر گذار بر روشنفکران بعد خود بود. برای انشار آن خوانندگان صفحهٔ اول آن را که دارای عنوان آن بود عوض می‌کردند و به جای آن عنوانی طبی یا تاریخی بر آن می‌گذاشتند تا شناسایی نشود. کتاب‌های زیادی در رد آن نوشته شده است.
شابک :
‫‭978-600-174-030-5‬‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
136
کنگره :
‫‬‭JC163‫‭/‮الف‬5‮الف‬5 1391
دیویی :
‫‬‭320/1
کتابشناسی ملی :
3042106

کتاب های مشابه اسپینوزا: رساله سیاسی