نظر شما چیست؟
کتاب حاضر منبعی در دسترس برای بیماران دندانی مبتلا به بیماری های سیستمیک می باشد. توانایی درک زمینه پزشکی و دارویی بیماران برای تمامی دندانپزشکان حائز اهمیت است و این کتاب همچون راهنمایی در این زمینه کمک کننده خواهد بود. کتاب راهنمای دندانپزشک پروتکل های درمانی بیماران مبتلا به بیماری های سیستمیک، ارزیابی بیماران، کنترل اضطراب، تداخلات دارویی و چگونگی پیشگیری از اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی را در قالبی ساده بیان میکند. در این کتاب برای هر بیماری سیستمیک و وضعیت پزشکی بخش جداگانه ای در نظر گرفته شده است که دسترسی به مطالب را برای خواننده آسان می نماید.
این کتاب برای تمامی دندانپزشکان، دانشجویان دندانپزشکی و بهداشتکاران دهان و دندان مفید فایده خواهد بود.
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
754
کنگره :
RK55‭‬ ‭/ب9‫‭گ2 1393
دیویی :
617/6026
کتابشناسی ملی :
3488810
شابک :
978-964-5627-18-6

کتاب های مشابه راهنمای دندانپزشک در موقعیت های پزشکی و عوارض مرتبط با آن