نظر شما چیست؟
کتاب حاضر دربردارنده مجموعه بیست خطابه ادبی از استاد «دکتر حسین محمدزاده صدیق» است که در میان سال‌های 1370 تا 1393 در کنگره‌های علمی مختلف ایراد کرده‌اند. اولین خطابه در کنگره بین‌المللی بزرگداشت نهمین سده تولد نظامی گنجوی در سال 1370 در شهر تبریز با عنوان «تأثیر آفرینش نظامی بر ادبیات ترکی» ارائه شده است. خطابه‌های «شیخ صفی‌الدین و قارا مجموعه» و «تبریز در مسیر جاده ابریشم» را در دانشگاه‌های ترکیه ایراد کرده‌اند. آخرین خطابه‌ای که در این مجموعه آمده، در همایش بین‌المللی «اندیشه‌ها، آثار و خدمات امیرعلیشیر نوایی» در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «سنگلاخ، گنجواژه نوایی» ارائه شده است.
صفحات کتاب :
400
کنگره :
‫‭PN81‫‭/م37ب9 1393
دیویی :
‫‭801/95‬
کتابشناسی ملی :
3274243
شابک :
978-600-6646-39-8‬‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه بیست خطابه ی ادبی