امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
33,000
نظر شما چیست؟
کلمه «بچه باز» مردی مشکوک را در ذهن می آورد که با نگاهی کثیف جلوی درب مدارس به کمین نشسته است. کمتر پیش می آید که این کلمه برای زنان به کار رود...اما، آیا کلمه دیگری برای به تصویر کشیدن زنی وجود دارد که کودکان را نوازش کرده و با آنها آمیزش یا رابطه جنسی دارد. این مساله خواننده را ناراحت می کند و دقیقا همان دلیلی است که باعث شده مساله تجاوز کنندگان زن مورد انکار و چشم پوشی قرار گیرد. جامعه ای که وجود مردان بچه باز را پذیرفته است، مساله تجاوز زنان را زننده تر از آن می بیند که قبول کند- به خصوص وقتی این زن تجاوزگر مادر باشد. (والیوس، 2000، 28)
تجاوز جنسی به کودکان معمولا به عنوان جرمی برای مردان فرض می شده است و آمار نیز موید همین مطلب است. در اصل، بیشتر مردان هستند که به کودکان تجاوز می کنند، و اغلب این کودکان دختر هستند. اما اقلیتی از کودکان نیز توسط زنان مورد تجاوز قرار می گیرند و رفتار این زنان نقطه اصلی بحث این کتاب است.
صفحات کتاب :
183
کنگره :
‫‬‮‭HV6570‫‬‮‭/ت4ج2 1394
دیویی :
‫‬‮‭362/76
کتابشناسی ملی :
2972925
شابک :
: 6-002-309-600-978
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه جامعه، جنسیت و بزه دیدگی کودکان