کتاب لیلی های لیبرال pdf

پرسش هایی درباره ماهیت عشق های کلاسیک و مدرن

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
سخن گفتن و دقت ورزیدن درباره ی عشق، کار آسانی نیست و همواره به نتایج دلخواه ختم نمی شود؛ چیزی شبیه ذره بین یا میکروسکوپ به دست گرفتن برای کشفِ پَستی و بلندی های رخساره ی معشوق! حتی گاهی باعثِ آزردگیِ خاطر عشقبازان نیز می شود . اما چه می توان کرد؟
"لیلی های لیبرال"، نامی که بر این رساله ی کوچک نهاده ام، در نگاه نخست ترکیبی متناقض نما به دیده می آید و گونه ای از ستیزِ ناسازها و مفهوم های ناهمگون را در آن می توان یافت؛ از سویی لیلی، نمادِ عشقِ انحصاری و اسطوره ای به شمار آمده و از سوی دیگر لیبرال، وصفی ست که بیانگر تنوع و تکثر در دوست داشتن/ عشق ورزی است.
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
72
کتابشناسی ملی :
3785285
شابک :
978-600-286-109-2

کتاب های مشابه لیلی های لیبرال