نظر شما چیست؟
در تحقیقات به‌عمل آمده دانشمندان ثابت کرده‌اند که هر فردی خصوصیات خاص خودش را دارد. به طوری که مکان و زمان مطالعه، می‌بایستی با آنچه در وجودش می‌باشد و به آن عادت کرده‌ مطابقت داشته باشد؛ بنابراین ما نباید از کسی بخواهیم در محیط یا زمانی که ما می‌خواهیم، مطالعه کند. در این کتاب با مراجعه به‌سایت‌های مختلف مطالعات انسان‌شناسی جهان سعی گردیده با توجه به مشکلات پنهان درونی خود به آنچه که باعث می‌شوند توانمندی‌هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده تا حدودی واقف شویم تا بتوانیم استفاده بهینه و مفیدتری از توانمندی‌های خود داشته باشیم.
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
70
کنگره :
‫‬‭LB1049‫‬‮‭‫‬‭/ف77 1393
دیویی :
‫‬‭371/30281
کتابشناسی ملی :
3455746
شابک :
978-964-8310-91-7

کتاب های مشابه فکر می کنی مطالعه بلدی؟!