کتاب حزب نازی و هیتلر pdf

ساختار شناسی، عملیات ها و افراد معروف

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 39,000
نظر شما چیست؟
شاید شناخت اکثریت مردم دربارة‌ آلمان نازی و حزب نازی مربوط به شخص صدر‌اعظم آلمان، هیتلر است و این نسبت به تعریف فعالیت یک حزب بسیار ناقص و کوچک است، حزب نازی هم مانند تمامی احزاب از تفکر و مرام‌‌نامه‌ای شکل گرفته و سیر تکاملی خود را گذرانده، و رشد و تفکر خود را ترویج کرده و افرادی را به درون خود جذب نموده است. رفتارهای نژادپرستانه و جنگ‌طلبانه شاید تنها کلماتی باشد که با شنیدن واژة حزب نازی در ذهن‌ ما پدیدار شوند، ولی این حزب هم مانند احزاب دیگر اوج و فرودهایی داشته و افکار متفاوتی در آن سیر پیدا کرده و افراد زیادی را با خود همراه و یا ترد کرده است. ایدئولوژی نازی از آن جهت مهم است که در برهه‌ای از تاریخ باعث ایجاد یکی از بزرگ‌ترین تراژدی‌های انسانی شده و شاید اگر فرجام جنگ جهانی طور دیگری رقم می‌خورد باید منتظر اروپایی متفاوت، تراژدی فکری تا امروز ادامه داشت..
این مؤسسه سعی کرده که با تلاش و تحقیق اثری فاخر را ارائه دهد تا شما مخاطب گرامی آن را لایق تورق و مطالعه بدانید. پوزش‌ ما را بابت کیفیت برخی از تصاویر پذیرا باشید که چون هدف ما حفظ سندیت اثر بوده از بازسازی بعضی از تصاویر پرهیز شده است.
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
502
کنگره :
‫‬‮‭DD247/ھ9‫‬‮‭ع5 1394
دیویی :
‫‬‬‮‭‭943/086092
کتابشناسی ملی :
3792023
شابک :
978-600-7633-03-8

کتاب های مشابه حزب نازی و هیتلر