کتاب شما با خدا نسبتی دارید؟ pdf

داستان‌های تاثیرگذار از نویسندگان ناشناس

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
18,000
نظر شما چیست؟
نقش ‏های بازمانده بر دیواره غارها نشانگر آن است که انسان‏ ها از ابتدای تاریخ، شیفته شنیدن قصه بوده‏اند. آن ها پس از یک روز سخت در شب ‏های تاریک در غاری کنار آتش می ‏نشستند و قصه گوش می‏ کردند. اشتیاق به‏ شنیدن قصه هنوز هم در بشر وجود دارد.

در عصر حاضر، بشر به جای نشستن دور آتش، مقابل تلویزیون یا پرده سینما می‏ نشیند و به ‏قصه ‏ای در پس فیلم یا نمایش گوش فرا می‏ دهد.

اما داستان‏ های کوتاه این کتاب، آثار نویسندگانی است که نامی از خود به ‏جای نگذاشته ‏اند. آنان در سال‏ های اخیر، آثار خود را در رسانه ‏های جمعی سراسر جهان منتشر کرده و می ‏کنند تا دیگران در هر کجای پهنه گیتی، آن ها را بخوانند و لذت ببرند.

در میان این آثار، داستان ‏های واقع ‏گرا، تخیلی و افسانه ‏ای به‏ چشم می ‏خورد؛ اما ویژگی اصلی این داستان‏ های کوتاه، تمرکز بر پیام اخلاقی و انسانی آن هاست.

... زنی با لباس ‏های کهنه و مندرس وارد خوار و بار فروشی محله شد و با فروتنی از صاحب مغازه خواست کمی خوار و بار به ‏او بدهد.
به ‏آرامی گفت: «شوهرم بیمار است و نمی‏ تواند کار کند و شش بچه ‏مان بی ‏غذا مانده ‏اند.»

صاحب خوار و بار فروشی، محلش نگذاشت و با حالت بدی از او خواست که از مغازه بیرون برود.
مشتری دیگری که کنار پیشخوان ایستاده بود و گفت ‏و گوی آن دو را می‏ شنید به ‏مغازه ‏دار گفت: «ببین خانم چه ‏می ‏خواهد؟ خرید این خانم با من.»
فروشنده گفت: «لازم نیست به ‏حساب خودم. لیست خریدت کو؟»
زن نیازمند گفت: «این جاست.»
فروشنده با صدایی کنایه‏ دار اضافه کرد «لیست را بگذار روی ترازو و به ‏اندازه وزنش هر چه خواستی ببر!»
زن با خجالت یک لحظه مکث کرد و از کیفش تکه کاغذی درآورد و چیزی رویش نوشت و آن را روی کفه ترازو گذاشت. همه با تعجب دیدند کفه ترازو پایین رفت.

فروشنده باورش نشد، با ناباوری شروع به‏ گذاشتن اجناس در کفه ترازو کرد. کفه ترازو برابر نشد. آن قدر جنس گذاشت تا کفه‏ ها برابر شدند. در این وقت فروشنده با تعجب و دلخوری تکه کاغذ را برداشت ببیند روی آن چه‏ نوشته شده است. زن نوشته بود:

«ای خدای عزیزم! تو از نیاز من باخبری، خودت آن را برآورده ساز.
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
94
کنگره :
‫‬‮‭‭PIR8354 /ل9146‬‫‬‮‭ش8 1393
دیویی :
‫‬‮‭‭8‮فا‬3/62‬
کتابشناسی ملی :
3538896
شابک :
978-600-7633-29-8

کتاب های مشابه شما با خدا نسبتی دارید؟