امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
1,280
نظر شما چیست؟
همانطور که آمارهای جهانی نشان می دهد تعداد بیماران روز به روز افزایش می یابد و فوت ناشی از عوارض بیماری ها نیز بسیار قابل توجه هستند اما آنچه اهمیت دارد شناسایی عوامل قابل اصلاح، پیشگیری و کنترل این عوامل است. یکی از موارد قابل تغییر عوامل محیطی و مواجهات زیان آور آن است که نهایتا بهبود بخشیدن به شرایط محیط می تواند تا حد زیادی به کاهش تعداد مبتلایان در آینده کمک بنماید. معرفی عوامل زیان آور محیطی مرتبط با سلامتی انسان به طور اختصاصی در این کتاب آمده است در بخش اول به معرفی عوامل زیان آور فیزیکی مانند میدان الکترومغناطیس، اشعه ماوراء بنفش، تشعشعات یونساز، در بخش دوم به آلودگی هوای خارج و داخل ساختمان، در بخش سوم به عوامل زیان آور شیمیایی مانند آفت کش ها، سرب، جیوه و کادمیوم و در بخش چهارم به معرفی عوامل بیولوژیک پرداخته شده است.
صفحات کتاب :
156
کنگره :
RB152/5‬‮‫‬‬‭/‮الف‬5م2 1393‬‬
دیویی :
616/98‬
کتابشناسی ملی :
3632632
شابک :
978-964-5944-79-5‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه مباحثی کاربردی از طب محیط